Gemeente Opwijk biedt extra steun bij aangifte personenbelasting

De gemeente Opwijk annuleert door de coronacrisis de fysieke invulsessies voor de aangifte van de personenbelasting. Ze worden vervangen door telefonische ondersteuning. Maar dit bleek niet voor iedereen toereikend. Daarom geeft de gemeente samen met de FOD Financiën onder bepaalde voorwaarden extra ondersteuning. Het gaat om belastingplichtigen die in 2019...

Opwijkse gemeenteraad bespreekt jaarrekening 2019

De gemeenteraad en de raad voor Maatschappelijk Welzijn Gemeente Opwijk komen op 26 mei opnieuw virtueel samen. Op de agenda staat onder meer de bespreking van verslagen en vergaderingen van Fluvius, Haviland, Intradura, Cipal, Blijdorp III en Iverlek. Ook de goedkeuring van de jaarrekeningen 2019 van de gemeente en het...