Gemeente Opwijk biedt extra steun bij aangifte personenbelasting

Opwijk biedt hulp bij aangifte personenbelasting

De gemeente Opwijk annuleert door de coronacrisis de fysieke invulsessies voor de aangifte van de personenbelasting. Ze worden vervangen door telefonische ondersteuning. Maar dit bleek niet voor iedereen toereikend. Daarom geeft de gemeente samen met de FOD Financiën onder bepaalde voorwaarden extra ondersteuning.

Het gaat om belastingplichtigen die in 2019 hun aangifte hebben laten invullen in een gemeente of een kantoor van de FOD Financiën. Of een aangifte hebben ontvangen in een bruine enveloppe. Ook wie moeilijkheden ondervinden met telefonische hulp kan rekenen op extra steun.

Ben je in deze situatie en heb je extra ondersteuning nodig? Maak dan voor 13 juli een afspraak op het nummer 052 36 51 11. Informeer steeds je buren, vrienden, familieleden die niet beschikken over digitale communicatiemiddelen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest