Verhoging zitpenningen Volkswelzijn zorgt voor discussie

volkswelzijn

Tom Bogman (sp.a) liet gisteren weten dat de raad van bestuur van Volkswelzijn op voorstel van voorzitter Raman (N-VA) besliste de zitpenningen voor bestuurders van 140 naar 200 euro per vergadering te verherogen. Volgens Bogman getuigt dit “van wereldvreemde zelfbediening”. Hij “roept burgemeester Piet Buyse (CD&V) op om de raad terug te fluiten en de beslissing ongedaan te maken”.

“De sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn beheert bijna 1.100 sociale huurwoningen. De negen bestuurders met onder meer vertegenwoordigers van CD&V en N-VA ontvangen per vergadering een vergoeding van 140 euro. Door de beslissing van de raad van bestuur zou deze vergoeding nu opgetrokken worden tot 200 euro per vergadering. De raad van bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De voorzitter ontvangt bovendien een dubbele zitpenning voor de raad van bestuur én de 2 vergaderingen van het dagelijks bestuur”, aldus Tom Bogman.

“Wereldvreemdheid en zelfbediening”

“De voorbije weken en maanden raakten mensen door de coronacrisis hun job kwijt of vielen ze terug op technische werkloosheid. Handelaars en ondernemers moesten de deuren sluiten en verloren een pak inkomsten. Ook bij vele van onze huurders wordt elke euro in twee gebeten om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor veel mensen in armoede is 60 euro/maand een wereld van verschil. Dat de vertegenwoordigers van CD&V en N-VA in de raad van bestuur nét nu een verhoging van de zitpenningen met maar liefst 42.86% goedkeuren, getuigt van een ongeziene wereldvreemdheid en zelfbediening”, aldus Tom Bogman. Hij stemde als bestuurder als enige tegen de beslissing om de zitpenningen te verhogen.

Tom Bogman: “Maar er is nog hoop: de beslissing moet nog bekrachtigd worden door de leden van de algemene vergadering op 31 augustus. De stad Dendermonde vertegenwoordigt meer dan de helft van de aandelen en ook het (vroegere) OCMW heeft een ruim aandelenpakket. Ik roep burgemeester Piet Buyse (CD&V) en schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) dan ook op om via hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Volkswelzijn, de raad van bestuur terug te fluiten en de beslissing ongedaan te maken. Ook de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Buggenhout en enkele private aandeelhouders zal ik vragen om tegen deze beslissing te stemmen. Zij moeten nu kleur bekennen.”

Vandaag reageert Hendrik Verwaeren, voorzitter van CD&V Dendermonde. Hij is alvast bereid om het gesprek over de verhoging in de gemeenteraad aan te gaan.

“Een debat over de verloning van politiekers en mandatarissen is altijd een moeilijke discussie waar vaak heel wat nuancering ontbreekt”, aldus Hendrik Verwaeren. “De mogelijke verhoging is het resultaat van een benchmark-oefening uitgevoerd door directrice Mevrouw Carine Verhelst op vraag van Mevrouw Hilde Raman, voorzitster van de Raad van Bestuur. Uit dit onderzoek bleek dat de zitpenningen van Volkswelzijn zeer laag waren t.o.v. andere huisvestingsmaatschappijen actief in de Dendermonde en de ruime regio daarbuiten. Het voorstel tot een verhoging tot een niveau vergelijkbaar met andere huisvestingsmaatschappijen en in lijn met de decretale grenzen. Dit voorstel van de directrice werd aanvaard door de Raad van Bestuur en zal zoals nu voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Het is immers de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om dit te bepalen. Het valt uiteraard te betreuren dat deze verhoging net nu in het corona-tijdperk werd voorgelegd. CD&V Dendermonde is dan ook bereid het gesprek hierover ook in de gemeenteraad aan te gaan waar dit punt is toegevoegd aan de agenda door sp.a.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest