“Fietssuggestiestroken in Zandstraat onvoldoende”

fietssuggestiestroken-zandstraat-appels-20200502

Het Vlaams Gewest heeft de tijdens de voorbije weken fietssuggestiestroken in de Zandstraat en het aansluitend stukje in de Bevrijdingslaan in Appels geschilderd. Dat is een verbetering t.o.v. de huidige situatie, maar volgens ons is de fietsveiligheid nog steeds onvoldoende gegarandeerd. We hadden op meer ingrijpende maatregelen gehoopt. Doorstroming primeert blijkbaar op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De beslissing om fietssuggestiestroken aan te brengen dateert al van december 2017. Naar aanleiding van het dodelijk fietsongeval uit 2014 werd de provinciale verkeerscommissie samengeroepen. Uit het toenmalig verslag bleek al dat het Vlaams Gewest om naast de suggestiestroken geen extra maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid hier te verhogen. De doorstroming mocht niet belemmerd worden. Op de uitvoering van deze beslissing mochten de fietsers dus meer dan 2 jaar wachten.

In januari 2020 werd voor de fietsenwinkel in de Zandstraat een fietser door een vrachtwagen langs achter aangereden. De man overleefde het maar ternauwernood. Het was niet het eerste fietsslachtoffer de voorbije jaren.

In niet-Coronatijden brengen elke dag veel bezorgde ouders hun kinderen met de wagen van Appels naar Dendermonde, om ze toch maar niet door deze dorpsstraat te moeten laten fietsen. Met als gevolg weer meer autodrukte en chaos in de buurt van bijv. de Kerkstraat en het Saske.

Dit laatste zwaar fietsongeval zorgde weer voor veel commotie. Op de daaropvolgende gemeenteraad heeft de Schepen van mobiliteit Meremans gezegd dat hij extra maatregelen wil bepleiten bij het Gewest. Graag vernemen wij wat de voorstellen waren. Heeft het stadsbestuur effectief voor een zone 30 gepleit? Of andere maatregelen? En hoe is daarop gereageerd? Legt de schepen zich daar nu ook bij neer?

We moedigen de schepen dan ook aan om in dit dossier druk te blijven zetten. De hoeveelheid zwaar vrachtverkeer, de breedte van de weg en het snelheidsverschil tussen auto en fiets maken dat deze dorpsstraat zelfs met suggestiestroken niet veilig te befietsen is. Ongevallen zoals dat van januari blijven perfect mogelijk. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar maatregelen zoals een snelheidsbeperking tot 30 km/u., extra snelheidsremmers, trajectcontrole, een herinrichting met bv. een buurtparking of kilometerheffing voor vrachtwagens of onze wens (een fietsstraat) zijn zelfs nooit onderzocht.

Voor de inwoners uit Appels leidt er maar één route naar Dendermonde-centrum en dat is via de Bevrijdingslaan/Zandstraat. Wij en vele fietsers zullen met een bang hartje hierlangs blijven fietsen. Het is wachten op het volgend fietsslachtoffer…

De Fietsersbond komt op voor alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Ze ijvert voor een infrastructuur, verkeersreglement en fiscaliteit die aanzet tot fietsen. De onafhankelijke ledenvereniging is actief in meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 23.500 fietsers zijn aangesloten.

Fietsersbond Dendermonde verdedigt de belangen van alle Dendermondse fietsers, en adviseert de stad over het verbeteren van de fietspaden en -verbindingen in groot Dendermonde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest