“Onderwijskansen gekelderd door Corona”

onderwijskansen-gekelderd-door-corona-20200503

Kinderfonds De Tondeldoos stuurde een open brief naar aanleiding van de huidige coronacrisis. De organisatie stelt daarin vast dat de onderwijskansen voor kinderen in armoede “enorm onder druk komen te staan”.

“Wij maken ons hierover ernstige zorgen”, aldus De Tondeldoos. “En wij hebben recht van spreken. Door onze dagelijkse contacten met kwetsbare gezinnen krijgen wij een unieke inkijk in hun dagelijks leven. Wij zijn jammer genoeg bevoorrechte getuige van een verhaal over uitsluiting, van een verhaal over de grote kloof tussen wie heeft en wie niet heeft. Deze kloof wordt door covid-19 nog groter.”

“De omgekeerde wereld”

“De scholen staan vandaag voor ongeziene uitdagingen”, aldus de organisatie. “Aanloopleren, nieuwe leerstof geven in het besef dat niet elk kind over de juiste middelen beschikt om deze nieuwe leerstof te ontvangen en te verwerken. Voelt dit niet als de omgekeerde wereld? Beslissen om nieuwe leerstof te geven zonder de vraag te stellen of elk kind de mogelijkheid heeft om te kunnen volgen. En dan hebben we het niet enkel over de symbolische laptop. Maar ook over de schoolse omkadering die kwetsbare kinderen nodig hebben. Was het niet beter om eerst deze randvoorwaarden te voorzien, alvorens te beslissen om nieuwe leerstof te geven?”

“Het recht op onderwijs wordt geschonden”

Volgens De Tondeldoos staan gezinnen in armoede vandaag nog voor grotere uitdagingen.

De Tondeldoos: “De leefomstandigheden van de gezinnen zijn vaak precair. Kinderen hebben geen eigen kamer of rustige plek waar ze kunnen studeren. Onderwijs op afstand – classrooms – verbetersleutels zijn moeilijk op te volgen als je geen internet, printer of laptop hebt. De mails van de leerkrachten komen zelfs niet tot bij de kinderen. De ouders maken zich enorme zorgen, want zij willen de schoolse kansen van hun kinderen gaaf houden. Maar zij lopen verloren in deze digitale – online doolhof.”

“Ondanks de inzet van de scholen en leerkrachten om in coronatijd onderwijs te organiseren, vallen de meest kwetsbare kinderen en jongeren uit de boot en worden kinderrechten geschonden”, schrijft De Tondeldoos. “Moeten we ons dan niet de vraag stellen of het recht op onderwijs geschonden wordt? De letter van de wet wordt in dit geval niet gevolgd. Gelukkig begrijpen directies, leerkrachten en vrijwilligers wel de geest van de wet en zij schieten in actie om onderwijs mogelijk te maken!”

“Goodwill en maatschappelijk engagement ontslaat de overheid niet van haar verantwoordelijkheid om onderwijs als basisrecht voor alle kinderen te garanderen.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest