Nieuwe weg tussen Oude Vest en Dijkstraat goedgekeurd

hof van saeys

Op 19 december 2019 diende projectontwikkelaar Uplace een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor het masterplan ‘Hof van Saeys’ op het terrein van de vroegere Abijdschool. Het openbaar onderzoek liep van 21 februari tot en met 21 maart 2020.

“De aanvraag werd ook voor advies voorgelegd aan verschillende instanties en diensten. Er werden 35 bezwaarschriften ingediend. Deze adviezen en bezwaarschriften geven geen aanleiding tot weigeren van de aanvraag. Maar er worden wel extra voorwaarden en lasten opgelegd aan de mogelijke omgevingsvergunning. Zo moet ook de aanleg van de noodzakelijke voorzieningen voor blinden en personen met een beperking en de aanleg van nutsmaatschappijen worden meegenomen”, aldus schepen Leen Dierick. “Om dit stadsontwikkelingsproject te realiseren, plant Uplace ook de aanleg van een nieuwe weg. Als de aanvraag wegenwerken omvat, is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierover te beslissen.” Afgelopen dinsdag gaf de gemeenteraad de wegenisplannen en de andere infrastructuurwerken voor groen licht. Het project ‘Hof van Saeys’ zal volgens het stadsbestuur het kernwinkelhart nieuw leven inblazen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest