Dendermonde stelt centrummanager aan

dieter mannaert

Sinds 1 juni heeft Dendermonde een centrummanager in dienst. De aanwerving van Jan De Backer kadert in het “strategisch-commercieel plan” van de stad. Jan De Backer is geboren en getogen Dendermondenaar. Als voormalig horeca-uitbater kent hij de stad als zijn broekzak.

Zijn belangrijkste taak wordt het uitwerken van beleidsideeën en het opvolgen van stadsvernieuwingsprojecten. Jan De Backer zal verder de handelskern versterken en de handelaars ondersteunen en adviseren. Daarnaast krijgt hij ook de verantwoordelijkheid voor het voeren van promotiecampagnes en actie.

“Voorts moet hij ook mee toezien op het vermijden van leegstand en verkrotting van handelspanden in de binnenstad. Het is de bedoeling om Dendermonde nog meer als winkel-woonstad te profileren met aandacht voor de noden van handelaars en inwoners en met het oog op de beleidskrijtlijnen”, zegt middenstandsschepen Dieter Mannaert (CD&V).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest