Toegang Echoschool in Oudegem blijft autovrij

marius-meremans-20200513

Door werkzaamheden was de parkeerstrook aan de Echoschool in Oudegem niet toegankelijk met de auto. Nu de werken achter de rug zijn, besliste het stadsbestuur om de autovrije situatie te behouden.

Marius Meremans (N-VA), schepen van Mobiliteit: “Auto’s en kinderen kruisten daar telkens en dit zorgde meermaals voor gevaarlijke situaties. Op vraag van de school en de politie maken we het plein nu definitief autovrij en creëren we een ontvangst- en ontmoetingsruimte voor de kinderen.”

De stad bevestigt met de maatregel dat het belang hecht aan veilige schoolomgevingen. “Het is een belangrijke pijler binnen het meerjarenplan van de stad Dendermonde. Deze keer is Oudegem aan de beurt”, aldus Marius Meremans. “Deze maatregel vormt evenwel niet het eindpunt. Het is een eerste stap om de hele schoolomgeving veiliger te maken. Zo willen we het zebrapad veiliger maken zodat de oversteekbaarheid ter hoogte van de school verbeterd wordt. Het zebrapad ligt echter op een gewestweg en moeten we dus bespreken met het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast kunnen we de vrijgekomen ruimte voor de schoolpoort ook herinrichten tot een aangename onthaalruimte voor ouders en kinderen. Daar willen we graag beroep doen op de creativiteit van de ouders en kinderen.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest