Groen wil een droogteplan voor Opwijk

wachtbekken-eeksken-opwijk-20200426

Groen Opwijk liet een bijkomend punt op de agenda gezet van de Opwijkse gemeenteraad nu dinsdag 28 april.

“Ons land wordt geconfronteerd met een droogte die ongezien is. Op 70% van het Vlaamse grondgebied is de grondwaterstand laag tot zeer laag. Ook Opwijk ligt in een droogtegevoelig gebied en sommige delen – onder andere in Droeshout – zijn bijzonder droogtegevoelig. Daarom roepen we het gemeentebestuur op om dringend een droogteplan op te stellen met maatregelen om deze noodsituatie zo goed mogelijk aan te pakken”, aldus gemeenteraadslid Bert De Wel (Groen) en Kim Janssens (voorzitter Groen Opwijk).

“Groen vraagt concreet dat het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 van de Vlaamse overheid waar mogelijk en relevant vertaald wordt naar de situatie in Opwijk in overleg met de betrokken adviesraden.”

“Groen Opwijk stelt voor dat de gemeentebestuur regenwatertonnen ter beschikking stelt aan een verlaagde prijs aan de huishoudens. De regeling voor compostvaten en -bakken kan uitgebreid worden naar regenwatertonnen.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest